Category: IR

Bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Gassecry AB (publ), 559072‐3440 , kallas härmed till bolagsstämma
torsdagen den 28 Juni 2022 kl. 09.00 i Luleå Science Park, Aurorum 2,
97 775 i Luleå.

Read More »