Investors relation

Information to investors is released on this site. For share information log into Invono
Information till delägare delges på denna sida. För information om andelar logga in på Invono.

Bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Gassecry AB (publ), 559072‐3440 , kallas härmed till bolagsstämma
torsdagen den 28 Juni 2022 kl. 09.00 i Luleå Science Park, Aurorum 2,
97 775 i Luleå.

Read More »