Bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Gassecry AB (publ), 559072‐3440 , kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 28 Juni 2022 kl. 09.00 i Luleå Science Park, Aurorum 2, 97 775 i Luleå.

Länk till Kungörelse för bolagstämma 2022 PDF